Av. Ali Oğulcan ARSLAN

Yasaların ilk ve temel amacı bireylerin mutlak haklarını korumak ve düzenlemektir.

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Sigorta Hukuku 

Trafik Kazasından Doğan Destekten Yoksun Kalma, Maddi - Manevi Tazminat Davaları.

Aile Hukuku

Boşanma, Velayet, Evlilik Sözleşmesi, Evliliğin İptali, Evlat Edinme, Babalık Davaları.

İcra - İflas Hukuku

İcra Takibi, İhtiyati Haciz, İstihkak, Menfi Tespit, İstirdat Davaları.

Ceza Hukuku

Kasten Öldürme, Taksirle Öldürme, Kasten Yaralama, Taksirle Yaralama, Tehdit Suçu.

Miras Hukuku

Reddi Miras, Mirastan Mal Kaçırma, Veraset İlamı Alınması, Miras Paylaşımı Davaları.

İş Hukuku

Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Ücret ve Fazla Mesai Alacağı, İş Kazası Davaları.