Av. Ali Oğulcan ARSLAN

Yasaların ilk ve temel amacı bireylerin mutlak haklarını korumak ve düzenlemektir.